اداره بندر چابهار به هندی‌ها واگذار شد

اکبر ترکان، مشاور روحانی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران می‌گوید اداره بندر چابهار برای مدت معینی و مطابق با فرمولی به هندی‌ها محول شده است.