دولت یارانه ثروتمندان را قطع نمی‌کند

مجلس با اصلاح قانون بودجه خیال دولت را برای حذف یارانه نقدی راحت کرده است. معاون وزیر کار می‌گوید دولت به هیچ وجه قصد ندارد به صورت گسترده از تعداد یارانه‌بگیران بکاهد.