تعطیلی ۳۰ درصد صنایع لبنی ایران

کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت لبنیات موجب کمبود تقاضا در صنایع لبنی ایران شده‌اند. مقام‌های مسئول از تعطیلی ۴۰۰ واحد تولیدی لبنیات خبر می‌دهند.