از سرگیری اعتراضات کارگران هفت تپه: بازنشستگان تجمع کردند

این کارگران از اسفندماه ۹۴ مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما مسئولان با بازنشستگی آن‌ها موافقت نکرده‌اند.