سعید مرتضوی، سرکوب‌گر دیروز و شرمنده امروز

نامه عذر‌خواهی دادستان سابق تهران از جنایت کهریزک، خاطره‌ها و روایت‌ها را درباره شیوه عمل او در دادستانی زنده کرده است. شیوه‌ای که با تهدید و توهین همراه بوده است.