آتش‌بس در سوریه؛ شکننده یا امیدوار کننده؟

ایرج ادیب‌زاده- آیا ویژگی اصلی توافق جدید آتش بس، همکاری نظامی روسیه و آمریکا علیه تروریست‌های تندرو در سوریه و مهم‌تر تعهد تاریخی آمریکا علیه تروریسم خواهد بود؟