چرا سعید مرتضوی پوزش می‌طلبد؟

علی اصغر رمضانپور- عذرخواهی سعید مرتضوی گواه روشن این واقعیت است: گروهی از عاملان جنایت در جمهوری اسلامی‌ که خارج از هسته اصلی قدرت قرار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر جایی برای پنهان ماندن از نگاه مردم نمانده است.