مورد مرتضوی؛ پرونده یک پرونده‌ساز

سعید مرتضوی هفت سال پس از ماجرای بازداشتگاه کهریزک در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قاضی پرونده‌، از بازماندگان کشته‌شدگان عذرخواهی و بابت بروز این حوادث ابراز شرمندگی کرده است؛ هر چند همچنان تاکید کرده که این ماجراها به عمد اتفاق نیفتاده است. برای پوشش مجموعه تحلیل‌ها و واکنش‌ها درباره این نامه مطالبی در قالب یک پرونده آماده شده‌اند که می‌خوانید.