مطهری: کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، عذرخواهی مرتضوی را در مجموع کاری مثبت دانسته و گفته که خوب است او نامه‌ای هم در مورد ماجرای زهرا کاظمی بنویسد و موضوع را روشن کند.