جشنواره فیلم دهوک: سینما در خط مقدم

چهارمین دوره جشنواره فیلم دهوک با تأکید بر سینمای کردستان کار خود را به پایان می‌برد. در شهر دهوک بیش از یک میلیون انسان آواره و جنگ‌زده زندگی می‌کنند.