قاسم سلیمانی می‌گوید که جایگاه نظامی‌اش را ترک نمی‌کند

سرلشکر قاسم سلیمانی بیانیه داده است. در این بیانیه آمده است که: «تا آخر عمر در همین جایگاه “سربازی” خواهم بود.» انگیزه این بیانیه چیست؟