تتلو، اتهام ریاکاری و مصائب سلبریتی‌های نفرین شده

زیست روزمره هنرمندان و سلبریتی‌های ایرانی نمایش پیچیده‌ای از تناقضات، تضادهای بی‌پایان و درگیری گروه‌های اجتماعی با یکدیگر است و گاهی اوقات هیچ‌کدام از انتظاراتی که از آن‌ها می‌رود با واقعیت اجتماعی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند هماهنگی ندارد.