رئیس ستاد کل: مذاکره با دشمن را نمی‌پذیریم

دشمن، جنگ، جهاد، براندازی، اشراف اطلاعاتی و رسالت امنیتی، کلیدواژه‌های سخنان سه مقام ارشد نظامی در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه بوده‌اند. سخنانی با چاشنی تهدید و قدرت‌نمایی.