روحانی: تهران از ثبات قیمت نفت حمایت می‌کند

روحانی گفت که بی‌ثباتی و کاهش قیمت نفت به ضرر همه کشورها به ویژه تولیدکنندگان نفت است و تهران از هر اقدامی در جهت بهبود قیمت نفت که مبتنی برعدالت باشد، حمایت خواهد کرد.