خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی بیشترین “مهاجرت منفی” را دارند

سه استان مرزی ایران با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، بیشترین میزان مهاجرت در داخل را دارند. دستیابی به فرصت‌های شغلی دلیل اصلی خروج افراد از این استان‌هاست.