احسان مازندرانی و اعلام اعتصاب غذا از روز اول مهر

احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی در نامه‌ای با اشاره به روند بازجویی‌ها و شنود از خصوصی‌ترین حریم افراد گفته است که برای رسیدن به خواسته‌هایش از اول مهر اعتصاب غذای نامحدود می‌کند.