فیلم ایرانی درباره موشک‌باران تهران: نماینده بریتانیا در اسکار

«زیر سایه» روایتی‌ست از پایداری یک زن ایرانی با یک پیشینه سیاسی در دوران موشک‌باران شهرها در زمانه جن‌زدگان. این فیلم بریتانیا را در اسکار نمایندگی می‌کند.