بادامچیان: صلاح احمدی‌نژاد بود روی نیمکت بنشیند

گفته شده که خامنه‌ای احمدی‌نژاد را از ورود به انتخابات نهی کرده است. قائم‌مقام حزب موتلفه نیز می‌گوید به احمدی‌نژاد نصیحت کرده که وارد صحنه سیاست نشود زیرا “می‌شکند.”