اعدام در ملاء‌ عام، در استادیوم و باز هم در حضور کودکان

با وجود انتقادهای جدی به اجرای احکام اعدام در ملاء عام در ایران، حکم اعدام یک متهم به قتل و تجاوز در استادیوم ورزشی شهرستان نی‌ریز و در حضور کودکان اجرا شد.