دعوا و دعوت در سخنرانی روحانی در مجمع عمومی

تور دیپلماتیک روحانی و هیات همراه در آمریکای لاتین و نیویورک، با سخنرانی در مجمع عمومی و عتاب و خطاب ریاض و واشنگتن به پایان رسید. پیام‌های تعاملی این تور چه ظرفیت‌هایی دارند؟