ظریف: آمریکا برای اجرای تعهدات برجام تلاشی نکرده است

ظریف به تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک اشاره کرد و از آن به عنوان «پروژه ایران هراسی بدخواهان ایران» نام برد.