کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج تجمع کردند

یکی از کارگران معترض می‌گوید که کارفرما به او و دیگر کارگران گفته است که دلیل این تعدیل نیرو، «ناکافی بودن منابع مالی» است.