خامنه‌ای بدون نام بردن از احمدی‌نژاد: صلاح نمی‌دانیم شما شرکت کنید

درباره مخالفت با شرکت احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نقل قول‌هایی از رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده بود. اکنون خامنه‌ای مخالفتش را به صراحت و از پشت بلندگو مطرح کرده است.