پایان شیب نزولی قیمت نفت

بهای نفت در واکنش به توافق اجلاس اوپک، پنج درصد بالا رفت. ایران از کاهش تولید مستثنی شده‌ اما تولید عربستان روزی ۵۰۰هزار بشکه کمتر می‌شود.