پروژه نفوذ دوباره احیا می‌شود؟

واژه نفوذ باردیگر به اسم رمز مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سه مقام قضائی و امنیتی ایران همزمان با هم در باره نفوذ و ضرورت مقابله با آن هشدار دادند.