جیسون رضاییان از ایران شکایت کرد

جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی – آمریکایی روزنامه واشنگتن پست که یک سال و نیم در ایران زندانی بود، از ایران شکایت کرده است. این شکایت در دادگاهی فدرال در آمریکا ثبت شده است.