روسیه در پایگاه طرطوس سامانه اس‌-۳۰۰ مستقر کرد

سخنگوی وزارت دفاع روسیه با تایید استقرار یک گردان از سامانه پدافند موشکی اس- ۳۰۰ در سوریه، دلیل این اقدام را تامین امنیت ناوهای روسی از هوا و حراست از پایگاه طرطوس دانست.