اولین قرارداد نفتی یا باج دولت روحانی؟

هیوا رضاپور- با همه جنجال‌ها اولین شریک اقتصادی دولت یازدهم در نسل جدید قراردادهای نفتی بنیاد برکت است. آیا دولت بازهم در برابر نهادهای ویژه کوتاه آمده است؟