موحدی کرمانی: عوض کف در این مسابقه، همه باید فریاد بزنند یا حسین

امام جمعه تهران در واکنش به بازی ایران و کره در شب عاشورا گفته است که در و دیوار ورزشگاه باید سیاه‌پوش شود، تمام فضا باید سیاه‌پوش شود و فریاد یا حسین از میان جمعیت پیوسته بلند باشد.