افزایش صدور احکام اعدام در ایران

دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام است. در حالی که فعالان حقوق بشر مخالف اعدام موضوع عادلانه‌ترین مجازات‌های جایگرین اعدام را مطرح می‌کنند، هنوز در رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به اعدام تغییری ایجاد نشده است.