افزایش نیم‌میلیون نفری جمعیت بیکاران در ایران

جمعیت بیکاران ایران در سال‌های آینده افزایش می‌یابد و دست‌یابی به نرخ بیکاری تک‌رقمی امکان‌پذیر نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس حداقل نرخ بیکاری را ۱۵.۹ برآورد کرده است.