آغاز مذاکرات صلح دولت کلمبیا، این بار با گروه چریکی «ای‌ال‌ان»

رئیس جمهوری کلمبیا که از سال ۲۰۱۲ با گروه چریکی فارک برای دستیابی به صلح مذاکره می‌کند اکنون با ارتش آزادی‌بخش ملی کلمبیا (ELN)، دومین سازمان چریکی چپ این کشور نیز وارد مذاکره شد. مذاکرات دولت و فارک نیز از سر گرفته خواهد شد.