زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر: شرایط زندان باعث مرگ تدریجی زندانیان می‌شود

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر در نامه‌ای به عاصمه جهانگیر و سازمان‌های حقوق بشری، از تامین نشدن حقوق اولیه خود به عنوان زندانی شکایت کرده‌اند.