تاج ادبیات بر سر خنیاگر معترض راک

باب دیلن: صدای همیشگی دوران فوران میل، انقلاب جوانی، ابدیت نشئگی، و تورم اراده‌ برای تعیین سبک زندگی. اهدا جایزه‌ی نوبل به او از آخرین ترکش‌های این دوران پرسروصداست.