قتل یک زندانی با قمه در مراسم روز عاشورای زندان رجایی‌شهر

یک زندانی در حاشیه مراسم عاشورا در زندان رجایی‌شهر با قمه به قتل رسیده است. این زندانی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و قتل، در بند سه زندان رجایی‌شهر کرج در حبس بوده است.