«نظام» را چگونه بفهمیم

عبدی کلانتری در این سخنرانی از اسلام سياسی در ایران می‌گوید: از شيعيسم انقلابی و خمينيسم؛ چه به مثابه ايدئولوژی و چه در قالب نظام سياسی.