احکام سنگین قضایی برای شش متهم به جاسوسی آمریکا

دستگاه قضائی ایران در یک اقدام جدید شش متهم به جاسوسی به نام‌های محمدباقر و سیامک نمازی، علیرضا امیدوار، نزار زکا، فرهاد عبدصالح و کامران قادری را هر کدام به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.