وزیر ورزش استعفا کرد؛ احتمال استعفای وزیران ارشاد و آموزش و پرورش

کابینه دولت روحانی در شرف تغییر سه وزیر است. در پی استعفای محمود گودرزی، وزیر ورزش خبرهایی از استعفای احتمالی وزیر ارشاد و علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش منتشر شده است.