موج ترمیم در کابینه روحانی، بازار داغ گمانه‌زنی

وزیران صنعت و آموزش و پرورش خبر استعفای خود را تکذیب کرده‌اند. وزیر ارشاد ساکت است اما رسانه‌ها سرگرم تبادل خبر های غیررسمی پیرامون موج تغییر در کابینه و افراد جایگزین هستند.