ایران: آمریکا در احکام قضایی ما دخالت نکند

در پی اعتراض وزارت امور خارجه آمریکا به حکم ۱۰ سال زندان محمدباقر و سیامک نمازی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آن را دخالت در احکام قضایی صادرشده در دادگاه‌های ایران دانست.