دفاع خامنه‌ای از تکرار کلمه دشمن

دشمن، توطئه، فتنه … از کلمات محبوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. او خود را توجیه کرده و گفته است که تکرار کلمه “دشمن” همچون تکرار کلمه “شیطان” در قرآن است.