محمد علی نجفی به وزارت آموزش و پرورش بازمی‌گردد

او که نخستین گزینه وزارت آموزش و پرورش بود، اما رأی اعتماد به دست نیاورد اعلام کرده که به عنوان گزینه نهایی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی می‌شود.