رژیم سوریه و آل‌سعود؛ دو روی سکه ارتجاع

در هیاهوی آنها که جنایت رژیم سوریه و متحدان روسی و ایرانی‌اش را محکوم می‌کنند، اما درباره‌ جنایت و کشتار عربستان سعودی و متحدانش سکوت می‌کنند؛ و در غوغای کسانی که دخالت و کشتار عربستان سعودی را محکوم می‌کنند اما درباره‌ کشتار رژیم اسد خاموش می‌مانند، به سختی می‌توان صدای سومی را شنید که با محکوم ساختن بی قید و شرط جنایت هر دو جبهه، راه برای احیا دوباره‌ بهار عربی می‌گشاید.