سعید طوسی، علاقه‌مندان به جلسه‌های قرآنی و اتهام سوء‌استفاده جنسی

رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی که چند نفر از شاگردانش او را به تجاوز جنسی متهم کرده‌اند ابعاد تازه‌ای پیدا کرده که از منظر حقوقی می‌تواند نقض حقوق متهم تلقی شود.