طاعون پلاستیک و اقیانوس زباله

مساحت زباله‌دان بزرگ اقیانوس آرام نزدیک به مساحت کشور «روسیه» تخمین زده می‌شود. تا سال ۲۰۵۰ میزان پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها از تعداد ماهی‌های واقعی پیشی خواهد گرفت.