جعفری دولت‌آبادی: یاشار سلطانی با سوء‌نیت سند محرمانه را منتشر کرده است

دادستان تهران گفته است که یاشار سلطانی با سوء‌نیت سند محرمانه سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرده و ممهور نبودن سند به مهر محرمانه، دلیل بر محرمانه نبودن آن نیست.