پایان‌نامه فروشی، تجارت علم یا بی‌اعتباری نهاد دانشگاه؟

بیکاری فراگیر، دانشجو بودن را به نوعی شغل مادام‌العمر تبدیل کرده و محیط دانشگاه گاهی فقدان فضاهای عمومی روزمره را جبران می‌کند. چنین شرایطی بسیاری از شهروندان را تحریک می‌کند که بی‌توجه به کیفیت نظام آموزشی تنها به فکر گذراندن دوره‌های تحصیلی باشند.