دادستان کل: پول‌های اختلاس‌شده در بانک ملی و ملت از بین رفته‌اند

محمد جعفر منتظری میزان اختلاس در دو بانک ملی و ملت را ۱۲۰۰میلیارد تومان اعلام کرد و از فراری بودن یکی از بدهکاران و دستگیری پنج عامل اصلی خبر داد.