پارلمان اروپا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ترکیه شد

پارلمان اروپا از دولت ترکیه خواست تا تمام روزنامه‌نگارانی را که بدون «شواهد روشن از فعالیت‌های جنایی» دستگیر شده‌اند، آزاد کند.