اعتراض کارگران به طرح تحول سلامت

درحالی‌که کارگران همچنان خواستار بازگشت لایحه اصلاح قانون کار هستند، طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی با سازمان بیمه سلامت اعتراض تشکل‌های کارگری را برانگیخته است.